موسسه حمل و نقل آرین بار

   فکری
  ۰۹۱۴۹۵۱۱۳۲۸
  اردبیل - اردبیل
  
موسسه حمل و نقل آرین بار

متخصص در حمل اثاثیه منزل، مبلمان
جابجایی ادارات و شرکت ها
با کامیون های مسقف مخصوص حمل اثاثیه
به تمام نقاط کشور

با مجوز رسمی و بیمه نامه اختیاری

ارائه خدمات بسته بندی
با کارگران متخصص آقا و خانم

تماس : ۳۳۷۲۱۸۱۹
۳۳۷۲۱۵۱۳
۳۳۷۲۷۹۶۹

همراه: ۰۹۱۴۹۵۱۱۳۲۸
فکری

  تاریخ انتشار : 1396/6/17


کلمات کلیدی : موسسه حمل و نقل , حمل اثاثیه منزل

سرویس دربستی به تمام نقاط کشور

ملایر - مسعود جوزانی
تماس: ۰۹۱۸۴۴۱۱۶۸۹