ایستگاه ویژه خدمات پزشکی

فیزیوتراپی مولوی

تبریز - ماندانا مولوی
تلفن: 09223374738

فیزیوتراپی مولوی

کلینیک فیزیوتراپی فراتکنیک

تبریز - فراتکنیک
تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۵۴۳۵۴

کلینیک فیزیوتراپی فراتکنیک

کلینیک طب سوزنى دکتر همت خواه

تهران - همت خواه
تلفن: 88573928

کلینیک طب سوزنى دکتر همت خواه