ایستگاه ویژه خدمات بازرگانی

موقعیت  :  

ترخیص کالا از گمرک رازی و گمرک خوی

خوی - توحید مقدم
تماس: 09121577236 - 09143614239 - 04436263041

ترخیص کالا از گمرک رازی و گمرک خوی

توزیع انواع پوشال کاغذ و کاغذ کرافت

تبریز - فرهاد ینگجه
تماس: 09143143439 - 09032427532

توزیع انواع پوشال کاغذ و کاغذ کرافت

ترخیص کالا - گروه بازرگانی سعید

تهران - سعید خوش رخ
تماس: ۸۸۳۸۳۷۳۴-۵

ترخیص کالا - گروه بازرگانی سعید