ایستگاه ویژه تجاری و خدماتی

موقعیت  :  

گاراژ تجاری با مجوز ساخت ساز

تبریز - نهادی
تماس: 09014135337

گاراژ تجاری با مجوز ساخت ساز
قیمت : توافقی

واحد تجاری خدماتی در پاستور

تبریز
تماس: 09120251585

واحد تجاری خدماتی در پاستور

فروش مغازه 35 متر در آبرسان

تبریز
تماس: 09148600147

فروش مغازه 35 متر در آبرسان