ایستگاه ویژه تجاری و خدماتی

واحد تجاری خدماتی در پاستور

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09120251585

واحد تجاری خدماتی در پاستور

فروش مغازه 35 متر در آبرسان

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09148600147

فروش مغازه 35 متر در آبرسان

فروش مغازه 19.5 متر در 40 متری

مرند - تماس بگیرید
تلفن: 09144913304

فروش مغازه 19.5 متر در 40 متری

فروش مغازه 18 متر در باغمیشه

تبریز - محمودی فرد
تلفن: ۰۹۱۴۷۵۷۶۴۲۳

فروش مغازه 18 متر در باغمیشه

فروش قطعه زمین تجاری 108 متر در شهرک صنعتی بیلوردی

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09141145742

فروش قطعه زمین تجاری 108 متر در شهرک صنعتی بیلوردی

فروش مغازه در پاساژ ارک

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09141165634

فروش مغازه در پاساژ ارک

فروش مغازه در بهترین نقطه شهر جلفا

جلفا - تماس بگیرید
تلفن: 09141020487

فروش مغازه در بهترین نقطه شهر جلفا

فروش انبار ۷۲۱ متر در مایان

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09144029180

فروش انبار ۷۲۱ متر در مایان

فروش مغازه ۱۷ متر در جاده ائل گلی

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09143006389

فروش مغازه ۱۷ متر در جاده ائل گلی

فروش مغازه ۵۶ متر در دروازه تهران

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09141006918

فروش مغازه ۵۶ متر در دروازه تهران

فروش مغازه در طبقه زیر زمین بازار شمس تبریزی

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09143727257

فروش مغازه در طبقه زیر زمین بازار شمس تبریزی

فروش مغازه ۵۰ متر در اندیشه

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09143159272

فروش مغازه ۵۰ متر در اندیشه

فروش مغازه در دروازه تهران

تبریز - تماس بگیرید
تلفن: 09141001869

فروش مغازه در دروازه تهران