ایستگاه ویژه پیش فروش

موقعیت  :  
پیش فروش آپارتمان در خیابان سرباز شهید
قیمت : 3,000,000