ایستگاه ویژه باغ و زمین

موقعیت  :  

فروش زمین مسکونی در ولیعصر

تبریز
تماس: 09141186502

فروش زمین مسکونی در ولیعصر
قیمت : 13,700,000
فروش باغ لوکس  1420 متر روبروی کاروانسرای مرند
قیمت : 280,000,000

باغ 900 متر در شبستر 62 میلیون

شبستر - برزگر
تماس: 09143713639

باغ  900 متر در شبستر 62 میلیون

تهیه کروکی جهت اخذ برق به باغات

مرند - سهرابی
تماس: 09143912075

تهیه کروکی جهت اخذ برق به باغات