ایستگاه ویژه فروش آپارتمان

موقعیت  :  

فروش آپارتمان 124 چایکنار

تبریز
تماس: 09143959645

فروش آپارتمان 124 چایکنار
قیمت : 430

فروش آپارتمان ۱۵۰ متر در یاغچیان

تبریز
تماس: ۰۹۱۴۳۰۲۷۳۲۱

فروش آپارتمان ۱۵۰ متر در یاغچیان
قیمت : 3,500,000
فروش آپارتمان 70 متر در شمس تبریزی
قیمت : 220,000,000
فروش آپارتمان 100 متر در ولیعصر 2
قیمت : 3,000,000

فروش آپارتمان 170 متر بر خیابان اهراب

تبریز
تماس: ۰۹۱۴۱۰۰۰۳۹۹

فروش آپارتمان 170 متر بر خیابان  اهراب
قیمت : 500,000,000
فروش آپارتمان 100 متر در یاغچیان
قیمت : 290,000,000

فروش آپارتمان 85 متر در رسالت

تبریز
تماس: 09146550177

فروش آپارتمان 85 متر در رسالت
قیمت : 170,000,000
فروش آپارتمان 72 متر در کوی فیروزنو
قیمت : 288,000,000

فروش آپارتمان 97 متر الهیه

تبریز
تماس: 09144169475

فروش آپارتمان 97 متر الهیه
قیمت : 470,000,000

فروش آپارتمان 105 متر در خطیب

تبریز
تماس: 09378657775

فروش آپارتمان 105 متر در خطیب
قیمت : 367,000,000

فروش آپارتمان 110 متر در قطران

تبریز
تماس: 09144727212

فروش آپارتمان  110 متر در قطران
قیمت : 385,000,000

فروش آپارتمان 180 متر در نصر

تبریز
تماس: 09028258715

فروش آپارتمان 180 متر در نصر
قیمت : 700,000,000
فروش آپارتمان 120 متر در مارالان
قیمت : 320,000,000

فروش آپارتمان 132 متر در رسالت

تبریز
تماس: 09143063694

فروش آپارتمان 132 متر در رسالت
قیمت : 505,000,000

فروش آپارتمان 80 متر خ راه آهن

تبریز
تماس: 09149154997

فروش آپارتمان 80 متر خ راه آهن
قیمت : 270,000,000
فروش آپارتمان 100 متر در بارنج
قیمت : 2,600,000
فروش آپارتمان 105 متر در باغمیشه
قیمت : 350,000,000
فروش آپارتمان 96 متر پشت هتل دریا
قیمت : 367,000,000

آپارتمان ۷۸ متری در قائم مقام

ملایر - کاظمی
تماس: ۰۹۱۸۳۵۱۹۷۰۱

آپارتمان ۷۸ متری در قائم مقام
قیمت : 2,500,000

فروش آپارتمان ۸۰ متر آخر شهناز

تبریز
تماس: ۰۹۱۴۴۰۱۳۳۲۴

فروش آپارتمان ۸۰ متر آخر شهناز