عسل نچق، ارگانیک و طبیعی با ساکارز زیر 5 درصد

   بنی محمود
  ۰۹۱۴۹۹۲۴۳۱۸
  آذربایجان شرقی - مرند
  
محصولی طبیعی و بهداشتی از مزرعه فارم اکسیر (نچق)

عسل ارگانیک - ژل رویال - ملکه زنبور عسل - گرده گل و دیگر فرآورده های زینبور عسل

تحت نظارت کارشناس دامپزشک - دارای مدرک پرورش زنبور عسل از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۴۳۱۸ بنی محمود
۰۹۱۴۹۱۵۹۹۵۸ حسینی (تبریز)

  تاریخ انتشار : 1396/6/6

کلمات کلیدی : فروش عسل , عسل ارگانیک