ماشين جوجه كشي، دست ساز، سالم 500 هزارتومان

  قاسم صباغی
  09216476906
  آذربایجان شرقی - مرند
ماشين جوجه كشي،دست ساز،
دوبار استفاده شده، فن دستگاه خراب است، بقيه تكميل ،
بابازدهي 90 درصد
قيمت : 500هزارتومان
شماره تماس : 09216476906
قاسم صباغی

  تاریخ انتشار : 1396/7/5