کانال فروش دهکـــــده کاکتوس

  مسعود رمضانپور
  09118469297
  گیلان - لنگرود
  
کانال فروش دهکـــــده کاکتوس
مجموعه ای از کاکتوسهای زیبا
فروش انواع پیوندی ، کلکسیونی و بذری

@dehkadecactus

فروش انواع پیوندی ،کلکسیونی
(دهکده کاکتوس لنگرود سابق )
(مسعودرمضانپور 09118469297)

  ورود به سایت آگهی : t.me/dehkadecactus
  تاریخ انتشار : 1396/11/9

کلمات کلیدی : کاکتوس , ساکولنت