فروش سر گل زعفران بناب

  اکبر طاهری
  ۰۹۱۴۳۹۲۶۱۱۲
  آذربایجان شرقی - مرند
  شهر بناب میدان امام فروشگاه مرکزی زعفران اکبر
فروش سر گل زعفران بناب (طلای سرخ)

از تولید ب مصرف تمام گل های زعفران تازه و دست چین همان روز میباشد

شماره تماس۰۹۱۴۳۹۲۶۱۱۲
شماره تگلرام۰۹۱۴۵۸۴۵۳۵۱

آدرس: مرند - شهر بناب میدان امام فروشگاه مرکزی زعفران اکبر

  تاریخ انتشار : 1396/7/25