عرضه مستقیم پیازچه زعفران ناب بناب

  اکبر طاهری
  ۰۹۱۴۳۹۲۶۱۱۲
  آذربایجان شرقی - مرند
  بناب مرند، مرکز شهر، میدان امام حسین
عرضه مستقیم پیازچه زعفران ناب بناب

و نگین طلای سرخ بناب

آدرس: بناب مرند مرکز شهر میدان امام حسین

(مرکز زعفران بناب اکبر طاهری) ۰۹۱۴۳۹۲۶۱۱۲

شماره تلگرام: ۰۹۱۴۵۸۴۵۳۵۱

  تاریخ انتشار : 1396/6/14

کلمات کلیدی : زعفران , پیازچه زعفران