آگهی های آموزش فرهنگی و ورزشی

آموزش ژیمناستیک در باشگاه فرهنگی ورزشی آذر رژیم

مرند - اکبر جهان نیا
تلفن: ۰۹۱۴۹۹۲۲۴۳۸

آموزش تنیس خاکی و داخل سالن

مرند - ملکی
تلفن: ۰۴۱۴۲۲۶۴۰۰۶

آموزش بسکتبال از مبتدی تا حرفه ای

مرند - نصیری
تلفن: ۰۹۳۵۹۴۹۵۳۰۴

قلعه مهبد، آموزش هنری و ورزشی کودکان

تهران - خانم حاصلی
تلفن: 0935-4441935