ایستگاه ویژه آموزش فرهنگی و ورزشی

آموزش ژیمناستیک در باشگاه فرهنگی ورزشی آذر رژیم

مرند - اکبر جهان نیا
تلفن: ۰۹۱۴۹۹۲۲۴۳۸

آموزش ژیمناستیک در باشگاه فرهنگی ورزشی آذر رژیم

آموزش تنیس خاکی و داخل سالن

مرند - ملکی
تلفن: ۰۴۱۴۲۲۶۴۰۰۶

آموزش تنیس خاکی و داخل سالن

آموزش بسکتبال از مبتدی تا حرفه ای

مرند - نصیری
تلفن: ۰۹۳۵۹۴۹۵۳۰۴

آموزش بسکتبال از مبتدی تا حرفه ای

قلعه مهبد، آموزش هنری و ورزشی کودکان

تهران - خانم حاصلی
تلفن: 0935-4441935

قلعه مهبد، آموزش هنری و ورزشی کودکان