ایستگاه ویژه مدارس

فاخران، دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی

تبریز - حسن نعمتی
تلفن: 09144198691

فاخران، دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی

موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

تهران - موسسه کودک و نوجوان
تلفن: ۴۴۷۱۲۸۳۵

موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

دبیرستان دخترانه کمال اندیشان - تبریز

تبریز - دبیرستان دخترانه کمال اندیشان
تلفن: ۳۳۳۱۷۸۳۸

دبیرستان دخترانه کمال اندیشان - تبریز