تریلر سازی افشار صنعت

  محمد میرزا پور
  ۰۹۱۴۴۸۱۵۶۵۸
  آذربایجان شرقی - ارومیه
کانتینر سازی افشار صنعت

تولید کننده انواع کانتینرهای
چادری
سه محور
و دو محور معمولی
بغل کرکره
سقف کرکره
آلومینیوم و آهن

محمد میرزا پور
۰۹۱۴۴۸۱۵۶۵۸
۰۹۱۲۹۳۳۴۷۵۹

  تاریخ انتشار : 1398/1/1