فروش مینی بوس بنز ۵۰۸. مدل۱۳۷۳ خط تبریز مرند

   اسدی
  ۰۹۹۰۲۲۵۰۴۴۷
  آذربایجان شرقی - مرند
مینی بوس بنز ۵۰۸. مدل۱۳۷۳. بیمه ۱۱سال تخفیف. موتور صفر. بدنه صفر. تایرها صفر. فنی یک.
قیمت ۴۰ میلیون تومان.
دارای خط تعاونی مینی بوسداران تبریز مرند
قیمت همراه خط ۵۰ میلیون تومان

۰۹۹۰۲۲۵۰۴۴۷: اسدی

  تاریخ انتشار : 1396/10/8