ایستگاه ویژه اتوبوس و مینی بوس

موقعیت  :  

فروش مینی بوس بنز ۵۰۸. مدل۱۳۷۳ خط تبریز مرند

مرند - اسدی
تماس: ۰۹۹۰۲۲۵۰۴۴۷

فروش مینی بوس بنز ۵۰۸. مدل۱۳۷۳ خط تبریز مرند