ایستگاه ویژه اتوبوس و مینی بوس

فروش مینی بوس بنز ۵۰۸. مدل۱۳۷۳ خط تبریز مرند

مرند - اسدی
تماس: ۰۹۹۰۲۲۵۰۴۴۷

فروش مینی بوس بنز ۵۰۸. مدل۱۳۷۳ خط تبریز مرند
قیمت: --